Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

misery000
8069 8777
0987 9b82 500
Reposted fromdelorez delorez viainsanedreamer insanedreamer
misery000
0452 31cf
Reposted fromDuo Duo
misery000
Reposted fromposzum poszum viainsanedreamer insanedreamer
3737 7984
Reposted fromblutelf blutelf viainsanedreamer insanedreamer
misery000
1865 4bb2
4176 4d70 500
misery000
Dokładnie tego potrzeba mi najbardziej: ludzi, którzy niczego ode mnie nie chcą.
— Michael Thomas Ford "Notatki samobójcy"
Reposted fromAng3ll Ang3ll viainsanedreamer insanedreamer
5046 0c0d 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viainsanedreamer insanedreamer
misery000
3933 4d59
Reposted frominspire inspire viainsanedreamer insanedreamer
misery000
misery000
1413 bfc2 500
Reposted fromartlover artlover viainsanedreamer insanedreamer
misery000
7200 6afb 500
Reposted fromdragonborn dragonborn viainsanedreamer insanedreamer
misery000
7904 cb5e
Reposted fromretaliate retaliate viainsanedreamer insanedreamer
misery000
1170 3929 500
Reposted fromfarfaraway farfaraway viainsanedreamer insanedreamer
6191 b078 500
4836 9d31
misery000
Z pozoru była spokojna, łagodna i dobra. Nikt nie wiedział, że nocą budzą się w niej demony. Duchy i strachy, które nie chciały jej opuścić. Które uwiły sobie w jej głowie leżę z postrzępionych lęków i straconych nadziei.  Z pozoru niebo też ma niebieski kolor. Dopóki go nie dosięgniesz i nie przekonasz się o jego trującej ciemności.
https://www.facebook.com/tekstykonteksty
Reposted fromrozczarowanie rozczarowanie viavicodin vicodin

July 06 2015

misery000
Och, kochana! Ty nie możesz być zmęczona, Ty powinnaś tryskać życiem! Nie myśl za dużo, nie roztrząsaj i nie oczekuj, a reszta ułoży się sama.
Reposted fromiamstrong iamstrong viawerterowska werterowska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl